Somat Logo

Naša pobuda

Preko UNICEF-ovega globalnega programa za hrano pomagamo zagotoviti skoraj 30 milijonov prispevkov za zdrave obroke za otroke in skupnosti v različnih regijah sveta.

Nimajo vsi dostopa do kakovostnih obrokov

Od letošnjega leta (2019) Somat in Pril podpirata UNICEF-ov globalni program za hrano, katerega namen je zmanjšati število podhranjenih otrok po celem svetu.

UNICEF/UNO74440

V mnogih delih sveta številni otroci in mladostniki ne uživajo hrane, ki jo potrebujejo za preživetje, rast in razvoj svojega polnega potenciala. V državah z nizkimi in s srednjimi prihodki le eden od šestih otrok uživa hrano, ki izpolnjuje osnovna prehranska merila. 

Največji razlog za podhranjenost je torej prehrana, ki ne vsebuje dovolj pomembnih hranil. Podhranjeni otroci že zgodaj v življenju utrpijo nepopravljivo telesno in duševno škodo, katere posledice se kažejo do konca njihovega življenja.

Kako lahko MI to sprememenimo?

Pri Prilu in Somatu smo prepričani, da je vsak otrok upravičen do kakovostne prehrane, da se lahko razvije v zdravega, bistrega in aktivnega člana svoje skupnosti, zato podpiramo UNICEF-ova prizadevanja, da otrokom zagotovi dostop do zdrave in hranljive prehrane. V letu 2019 bomo pomagali zagotoviti skoraj 30 milijonov prispevkov za zdrave obroke za otroke in skupnosti, ki jih najbolj potrebujejo. S pomočjo partnerstva se bo UNICEF trudil izboljšati kakovost hrane, ki jo zaužijejo otroci. To vključuje tudi nudenje pomoči skrbnikom in otrokom pri uživanju raznolike prehrane, ki vsebuje veliko hranil in dosega higienske standarde.

Kako?

Za vsak nakup enega pakiranja bo Henkel UNICEF-ovemu globalnemu programu za hrano prispeval 0,03 €.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Henkel podpira UNICEF-ov globalni program za hrano, s čimer prispeva h kakovostnemu razvoju otrok. Pri tem imajo prednost tisti, ki pomoč najbolj potrebujejo. Henkel bo za vsak izdelek, prodan do 31.12.2019, podaril 0,03 €.

UNICEF ne oglašuje ali podpira nobenega podjetja, blagovne znamke, produkta ali storitve.